Nhà Phố: Trương Công Lộc

 

Chủ Đầu Tư: Trương Công Lộc

Diện Tích: 5×20

Thi Công: TRATECCONS

Năm Hoàn Thiện: Năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

Leave Comments

0973944788
0973944788