Nhà Phố: Trần Lệ Hằng

Chủ Đầu Tư: Trần Lệ Hằng
Địa Chỉ: Bùi Tá Hán, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
DESIGN BY: TRATECCONS

NHÀ THẦU TRATECCONS

Info.trateccons@gmail.com

hotline : 0973 944 788

web : https://trateccons.com.vn

Office: 437- 439 Pham Hung, Str.,Cam Le Dist., Da Nang city

 

Leave Comments

0973944788
0973944788