Biệt Thự: Ngô Trường Châu

NHÀ THẦU TRATECCONS

Info.trateccons@gmail.com

hotline : 0973 944 788

web : https://trateccons.com.vn

Office: 437- 439 Pham Hung, Str.,Cam Le Dist., Da Nang city

Chủ Đầu Tư: Ngô Trường Châu

Địa Chỉ:  Điện Nam, Điện Ngọc, Quảng Nam

Diện Tích: 10×20

Hoàn Thiện: Năm 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave Comments

0973944788
0973944788