Nhà Vườn: Trần Phước Vũ

NHÀ THẦU TRATECCONS

Info.trateccons@gmail.com

hotline : 0973 944 788

web : https://trateccons.com.vn

Office: 437- 439 Pham Hung, Str.,Cam Le Dist., Da Nang city

Chủ Đầu Tư: Trần Phước Vũ

Diện Tích: 14x 10

Địa Chỉ: Hòa Khương, Hòa Vang, Đà Nẵng

Hoàn Thiện Năm 2019

 

 

 

 

 

 

Leave Comments

0973944788
0973944788